-001-11-30T00:00:00+00:00
service=613 template=2 cached=1:20

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Ook in Aalsmeer is het Jeugdsportfonds actief.

Het Jeugdsportfonds Aalsmeer kan kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen laten sporten bij sportverenigingen. Voor maximaal 225 euro kan een kind een jaar lang sporten. Dit gelimiteerde bedrag betreft contributie en eventueel bijbehorende sportattributen. De contributie wordt door de penningmeester van het Jeugdsportfonds rechtstreeks overgemaakt aan de desbetreffende sportvereniging.

Om een beroep te doen op een bijdrage van het Jeugdsportfonds kunt u zich aanmelden via school, maatschappelijk werk, het sociaal loket (van de gemeente) of bij de sportvereniging. 

Voor meer informatie over het (landelijke) Jeugdsportfonds, kunt u de website www.jeugdsportfonds.nl raadplegen.

JeugdSportFonds Aalsmeer

Openingstijden

Adres
Niet van toepassing

Telefoonnummer

Email
consulent.aalsmeer@jeugdsportfonds.nl

Website
Jeugdsportfonds Website