Loading...
Aanvragen, procedure & levertijd 2020-03-09T17:01:39+00:00

Aanvragen, procedure & levertijd

Aanvragen van de Aalsmeerpas is zeer eenvoudig. Hieronder leest u hoe het aanvragen in zijn werk gaat.

Hoe vraag ik de Aalsmeerpas aan?

De Aalsmeerpas is zowel bij het Sociaal loket in het gemeentehuis als schriftelijk aan te vragen.

In het gemeentehuis
Het ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de benodigde documenten, kunt u afgeven aan het Sociaal loket op Raadhuisplein 1 in Aalsmeer.


Openingstijden Sociaal loket

Maandag 08.30 – 12.00 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 16.30 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur


Schriftelijk

Het formulier is via de onderstaande knop “Download nu het aanvraagformulier” te downloaden. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de benodigde documenten naar:

Gemeente Aalsmeer
Afdeling Sociale Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen
(een postzegel is niet nodig)

Op www.aalsmeer.nl/minima vindt u meer informatie over alle minimaregelingen die de gemeente heeft. Ook kunt u hier terecht voor informatie over andere vormen van hulp en ondersteuning.

Download nu het aanvraagformulier

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de Aalsmeerpas, gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
  • Uw netto inkomen inclusief vakantiegeld is niet hoger dan 125 % van de voor u geldende bijstandsnorm (zie ook bijlage Normen Aalsmeerpas) en uw vermogen is niet hoger dan het toegestane vermogen in de Participatiewet (zie ook bijlage Normen Aalsmeerpas) of;
  • U bent opgenomen in de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject of;
  • U bent een student en woont zelfstandig of;
  • U bent een thuiswonende student en uw ouder(s) komen in aanmerking voor de Aalsmeerpas.
  • Uw inwonende kinderen, van 2 tot 18 jaar, krijgen de pas automatisch als u een Aalsmeerpas toegekend krijgt.
Inkomensnorm

Wat is de levertijd?

Als u uw aanvraag compleet indient, krijgt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.